Klasik homeopatik doktor çalışma grubu

Araştırmalar

Homeopati   alanındaki   uzmanlığımız, hem ulusal hem de uluslararası  araştırmaya  olan  ilgimizin  ağırlığını  ortaya  koymaktadır. Başlıca  ağırlık noktalarımız  klinik  araştırmalar, temel  sorunlar  ve  eğitim  alanındaki  araştırmalardır. Kantitatif  araştırma  alanlarındaki  soruların  çözümlerine  ek olarak, kalitatif  alanları   da göz önünde  bulundurmaktayız  ve  aynı  zamanda eksperimental yeni araştırma metodları  ilgi  odağımızdır. Taahhüdümüz  ortak  faydaya  hizmet  eder. Araştırmamız sonuçlara  açıktır. Bağımsızlık  içinde  gelişmektedir.

Projeler

Bizim  hekimler  olarak  öncelikli  amacımız,  insanları  sağlığına  kavuşturmaktır. Projelerimiz  sayesinde, homeopatiyi en üst  düzeyde  tüm  vatandaşlara  ulaşılabilir  hale  getirip  serbestçe  seçime   sunmak  istiyoruz. Bunu  başarmak  için  araştırma, politika  ve  öğretime  önem   veriyoruz. Bu projelerle toplumumuzdaki bilimsel temelli devlet ve siyasi önlemler alan karar mekanizmalarına yardım ve katkıda bulunmak ve homeopatinin akademizasyonunu ilerletmek  istiyoruz.

Üyeler

Üyelerimiz  homeopati  kullanımındaki üstün klinik deneyimleriyle fark yaratıyorlar.  Bilgileri kesinlikle  Samuel  Hahnemann’ın araştırma sonuçlarına dayanmaktadır. Derneğimizin üyeleri önemli ve sonuç odaklı bilimsel çalışmaları geliştirmekte ve teşvik etmektedirler.  Üyelerimiz karşılıklı olarak öğrenme ve eğitim  proseslerini  desteklemektedirler. Bilgilerini sürekli  olarak güncel araştırmaların ışığında aktuel duruma uygun hale getirmektedirler. Tüm  üyelerimiz “iyi bilimsel uygulamalardan” ödün vermemektedirler.

Aktüel

Herhangi bir sonuç bulunamadı.
Menü