Homeopati Bilimini Akademik Yapıya Dönüştürmek

Biz hekimleriz

Görevimiz  şifaya  kavuşturmaktır. Homeopati  alanında  uzmanlaştık. Hastalarımıza  olan  sevgimiz  ve  saygımız  bizlerin  hekim  olarak  hareket etmemizdeki  başlıca  etkendir!

Bizim kalitemiz

Bizler  hekimleriz. Anemnez  görüşmemiz, laboratuar  testleri, hastalığın teşhisi  ve  tedavi  konusu  hastalar  ile  her karşılaşma  anındaki  temel  alanlardır. Homeopatik  ilaca  ulaşmak  için  analiz  teknikleri  amacıyla, hastalığın  karakteristik  bulgularına  ulaşabilmek  için  detaylı  ve  yoğun   hekim-hasta  görüşmelerine  ihtiyaç  duymaktayız.

Anamnez, hasta  muayenesi  ve  hastalık hikayesi  bilgileri  doğrultusunda  vakanın  çözümüne  ulaşılmaktadır. Vakanın  çözümü  hiyerarşi, repertorizasyon, Materyamedika  ile  karşılaştırma, potensin seçimiyle birlikte reçeteleme  ve  tedavi  olarak  devam  eder.

Hahnemann Gesellschaft Derneğimiz

Derneğimiz  üyelerini  birbirine  bağlayan  ortak  paydamız, her birimizin  homeopati klinik  deneyimlerini  ve  geniş çaplı  tecrübelerini birleştirme   ihtiyacı  ve  bu  tecrübeleri  aramızda  paylaşabilmektir.

Amacımız  homeopatinin   kurucusu  olan  Dr. Samuel  Hahnemann‘ ın  araştırma  sonuçlarını  baz  alarak, homeopati  bilimini  akademik alana  taşımak , çok   değerli   olan  bu  bilimi  ileriye  götürmek, gelecekteki  meslektaşlarımıza  aktarmaktır. Bilimsel  çabamızı  geliştirip, araştırma  ve  bilimi  teşvik  etmeyi  görev  biliyoruz.

Homeopati  konusunda  son  derece  uzmanlaşmış  olan  bizler, homeopati alanında güvenilir bilgi kaynağıyız . – Bize  ulaşın!

Hastalarimiz için

Hastalarımızın  çoğu  sağlam  temele  dayanan  homeopatik  tedavi  istiyor. Hastalar  karar  verebilmek  için ve  hastalıkları  konusunda  uygun  bir  tedavi  almak  için  geniş  çaplı  bilgilenmek  istiyorlar. Bu  doğrultuda  kendimizi  yönlendiriyoruz.

Homeopati alanimiz

Homeopati  beş  alanda  incelenir:

  1. Hastanın semptomlarının  listelenmesi
  2. İlaç semptomlarının  listelenmesi, sağlıklı insanlarda  ilaç denemesinin araştırılmasıdır HİD
  3. Her iki semptom  listesi  de  benzerlik  ilkesi  doğrultusunda   Similia Similibus   Curentur  olarak  karşılaştırılır
  4. Hastalık tablosuna  en  benzer  ilacın  reçete edilmesi
  5. Uygun potens

Homeopati,   iyi  eğitim  almış, tecrübeli  hekimlerin  elinde olarak ilave bir seçim  olanağıdır. Aynı  zamanda  belirgin  olarak  daha  az ilaç  kullanım ihtiyacını  da ortaya  koymaktadır.  Kronik  hastaları   % 70’in üzerinde  bir oranda, kalıcı  olarak   en   az   % 50’lik   bir  iyileşme  sağlanmaktadır. Tabii  ki   homeopati  ile  tamamen  iyileşme  olanağı da sağlanmaktadır.

Amacımız

Sağlık sistemimizde  homeopati  uygulamalarına  yönelerek hastalarımızın  çıkarları  doğrultusunda  hareket  ediyoruz.

Homeopatiyi HERKES için  en üst seviyede serbestçe ulaşılabilir olarak sunmak istiyoruz.

Ulrike Fröhlich
Dr. Elisabeth Häcker–Strobusch
Hans Baitinger
Hahnemann Gesellschaft Derneği Yönetimi

Menü